​​​​​​​

ใหม่! หน้ากาก GQWhite™ ไซส์หมี พรีออเดอร์เลย!

Limited Distance Edition T-Shirt

คำเตือนบนเสื้อและหน้ากากผ่านการรับรองและออกแบบร่วมกับนักทัศนมาตรให้ไม่สามารถอ่านได้ชัดเมื่ออยู่ห่างไปเกิน 2 เมตร จึงช่วยวัดระยะปลอดภัยจากการติดต่อไวรัสตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

Limited Distance Edition GQWhite™ Mask

GQWhite™ Mask มาพร้อม 7 คุณสมบัติปกป้องเช่นเดิม และมีคำเตือนบนตัวหน้ากากให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

เสื้อผ้าเราช่วยได้อย่างไร

how-it-works

คำเตือนบนเสื้อและหน้ากากผ่านการรับรองและออกแบบร่วมกับนักทัศนมาตรให้ไม่สามารถอ่านออกได้เมื่ออยู่ห่างไปเกิน 2 เมตร จึงช่วยวัดระยะปลอดภัยจากการติดต่อไวรัสตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

how-it-works

หน้ากากผ้ากันน้ำและยับยั้งแบคทีเรีย ช่วยป้องกันการติดต่อและการแพร่กระจายเชื้อโรคผ่านสารคัดหลั่ง สวมไว้ก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย

how-it-works

ดูแลกันและกันให้ปลอดภัย เพราะนอกจากจะมีคำเตือนให้รักษาระยะห่างทางกายภาพอยู่ด้านนอกของเสื้อแล้ว ยังมีวิธีรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ด้านในเสื้อด้วย

how-it-works

รายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์